Başkan’ın Mesajı

Kent Konseyleri, kentin hak ve hukukunun korunması ile hemşehrilik bilincinin geliştirmesi ve yerinden yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesi için kurulmuş sivil yapılardır. Yalova Kent Konseyi, siyasi partiler ve ideolojiler üstü bir kuruluştur ve her hangi bir kişi veya grubun çıkarları doğrultusunda hareket etmez. Yalova Kent Konseyi toplumun genelinin menfaatleri doğrultusunda hareke eder. Yalova Kent Konseyinin ortak paydası Yalova’nın kalkınması ve gelişmesidir. Bu hedefe ulaşmak için hiçbir ayrım gözetmeksizin katkı sunmak isteyen herkesin katkılarını sunmasına ve bu katkıların ortak akılla harmanlamasına çalışmak gerekmektedir. Bunun için de gençlik, kadın ve engelli meclislerimiz ile çalışma gruplarımız istihdam, eğitim, sağlık, ulaşım, turizm, doğal afetler, kentsel dönüşüm, çevre ve iklim değişikliği gibi konularda öneriler geliştirecek, bizler de genel kurulumuzun onayı ile bunları Yalova Belediyemiz başta olmak üzere ilgili yerlere sunacağız. Tüm bunları yaparken nihai hedefimiz bir ortaklık tahayyülü ve vizyonu çerçevesinde Yalova’nın geleceğine ilişkin kent kültürü ve kimliğinin geliştirilmesi olacaktır.

Yalova Kent Konseyinde kente dair katkıda bulunmak için Yalova’da yaşıyor olmak yeterlidir. Önemli olan nereden geldiğimiz değil, yaşadığımız bu kenti benimsemiş olmak ve Yalova’ya dair bir hemşehrilik hukuku geliştirmektir. Yalova Kent Konseyinin hemşehrilik anlayışı göç sebebiyle yurttaşların gelmiş bulundukları kentleri değil kentsel aidiyet ve sahiplenme duyguları temelinde yaşadıkları bu kenti, Yalova’yı esas almaktadır.

Diğer kentlerde olduğu gibi Yalova’nın daha çevreci bir anlayışla sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda gelişmesi ve böylelikle gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir kent bırakılması gerekmektedir. Bunun için yerel yönetimler başta olmak üzere üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile ortak çalışmalar gerçekleştirmek ve projeler üretmek gerekmektedir. Bu tür çalışma ve projelerin yegâne üretim merkezi ise tüm bileşenleri ile genciyle, kadınıyla, engellisi ile Yalova Kent Konseyidir. Bu yüzden kendini Yalova’ya ait hisseden, bu kente kendini adayan herkesi ayrım gözetmeksizin proje ve fikirlerini sunmak üzere Yalova Kent Konseyine bekliyor ve “Daha İyi Bir Gelecek İçin Birlikte Üretelim, Birlikte Yönetelim” diyoruz.

Mustafa KANDEMİR
Yalova Kent Konseyi Başkanı