Genel

Geleneksel Kent Konseyleri Buluşmaları Devam Ediyor

Yalova’da faaliyet gösteren; Yalova Kent Konseyi, Altınova Kent Konseyi, Subaşı Kent Konseyi ve Çınarcık Kent Konseyi olarak istişare toplantılarına başladık.
İlk toplantımız Altınova’da gerçekleşirken bugün Çınarcık Kent Konseyimizin misafiri olduk. Yapılanlar ve yapılması planlananlar istişare edildi.
Katılım gösteren Yönetim Kurulu Üyelerine ve bizleri en iyi şekilde misafir eden Çınarcık Kent Konseyine şükranlarımızı sunuyoruz.

Kente Değer Katmaya Geldik

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Ziya KARATEKİN ve Altınova Belediye Başkanı Sayın Metin ORAL bizleri ziyaret ettiler. İlimizle ilgili olarak kültürel ve sanatsal etkinlikler hakkında istişare edilirken, ortak yapılabilecek olan programlar hakkında görüşme gerçekleştirdik. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimizi sunarız.

Çöpünü Azalt Kompost Yap

Yalova Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin organize ettiği programın misafiri Gülnur Erol oldu. Kompost gübre yapımı üzerine bilgilendirme yapan Sayın Erol, katılımcılara yenilikçi fikirler sundu. Yalova Kent Konseyi Başkanı Mustafa Kandemir, Yalova Kadın Meclisi Başkanı Fadime Yıldırım Karoğlu, Yalova Kent Konseyi Genel Sekreteri Erkan Çetintaş, Yalova Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Volkan Yılmaz, Yalova Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Kubilay Özer ve Kadın Meclisi üyelerinin katılımı ile başlayan programa ilgi yüksek oldu. Gülnur Erol; “Organik gübre, bir diğer adıyla kompost, çöpte bulunan hiçbir işe yarayamayacak olan organik atıkların bir araya getirilerek gübre haline dönüştürülmesidir. Eğer toprak işleriyle uğraşmayı seviyorsanız, bu gübreleştirme yöntemi sayesinde bitkilerinizin, sebze ve meyvelerinizin çok daha verimli bir şekilde yetiştiğini fark edebilirsiniz. Organik gübre nasıl yapılır, komposta dahil olabilecek ve olamayacak malzemeler nelerdir sorularının cevapları çok basit ve sade şekilde cevaplanabilecektir.” Sözleriyle etkinliğin içeriğini özetlerken, evimizde kullandığımız atıklarla nasıl kompost gümre yapılabileceğinin bilgisini verdi. Kent Konseyi Başkanı Mustafa Kandemir ve Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fadime Yıldırım Karoğlu, konuşmacı Gülnur Erol’a çiçek takdim ederken, Sayın Karoğlu; “Kadın meclisimiz farklı konular farklı misafirlerimizle birlikte kentimizin sakinleriyle buluşmaya devam ediyor. Yapılan faaliyetlerle etkileşimimiz artıyor ve sosyal kaynaşma sağlanıyor. Katılımların her gücün arması da bizleri memnun ediyor.” Dedi.

Yalova Gençlik Meclisi İzmir’de Bizleri Temsil Etti

İzmir Gençlik Meclisi’nin organize ettiği, “Gençlik Meclisleri Buluşması’na” Yalova Kent Konseyi Gençlik Meclisi katılım gösterdi. İzmir’in Bornova ilçesinde iki gün boyunca süren programda, Gençlik Meclislerinin çalışma stratejileri, kavramsal metodoloji, faaliyet alanları ve koordinasyon konuları üzerine istişareler yapıldı. Yalova Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Fatih Ayaz, Yalova Gençlik Meclisi Üyesi Yasir Şahin ve Yalova Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyesi Süleyman Çelik, Yalova’yı temsil etti. Yalova Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Fatih Ayaz; “ Gençlik Meclislerinin bu şekilde toplanması ve fikir istişaresi içerisinde olması oluşumları güçlendirdiği gibi farklı fikirlerin hasbihali ile birlikte daha verimli hale geleceği aşikârdır. O nedenle bu organizasyonların mütemadiyen yapılması ve de desteklenmesi elzemdir. Buralarda alınan kararlar, ülkemizin dört bir yanında varlık gösteren Kent Konseyi Gençlik Meclislerinin koordinasyon alanını genişletecektir. Bizler de bu organizasyonda kendi çalışmalarımız olan; Şehit Hikâyeleri ve Kent Kupası gibi projelerimizi sunduk. Herkesin beğenisini alması da bizleri ziyadesi ile memnun etti. Umarım ileride, böyle bir organizasyona Yalova olarak bizler ev sahipliği yaparız. Biliyoruz ve görüyoruz ki kentimizin bu becerisi yüksek. Bu organizasyonu düzenleyen İzmir Gençlik Meclisine de teşekkürlerimizi sunuyoruz.” Sözleri ile programda yapılanları anlattı. Organizasyon ortak karar metninin hazırlanması ve onaylanmasıyla biterken, Yalova Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Fatih Ayaz, Yürüyen Köşk maketini, İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanına hediye etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun

Kadın haklarındaki kazanımların, demokratikleşme sürecini hızlandırdığını, üretken ve yaratıcı güçleriyle kamusal alana, üretime, yönetime ve yaşamın tüm alanlarına katılma olanağına kavuşan kadınların, toplumsal gelişme ve çağdaşlaşma çabalarında etkin rol üstlenmektedirler. Kadınların ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal yaşamda hak ettiği yeri bulması ve Birleşmiş Milletler Yeni Binyılın Kalkınma Hedefleri arasında da yer alan cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının, devletlerin yanı sıra uluslararası örgütlerin ve bireylerin de çabasını gerektirmektedir. Bu kutlu mücadele de kadınlarımızı yalnız bırakmayacak ve her zaman yanlarında olacağız. Tüm kadınlarımızın “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kutlu olsun. Mustafa Kandemir Kent Konseyi Başkanı

Çalışma İlkeleri Nelerdir?

Kent Konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür.
1- YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,
2-  Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer Uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,
3- Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,
4- Kent Konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,
5-  Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,
6- Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

Görevleri Nelerdir ?

1- Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortam yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak, 2- Sürdürülebilir Gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, 3- Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasında katkıda bulunmak, 4- Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcıların, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek, 5- Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal v.b değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek, 6- Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak, 7- Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek, 8- Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak, 9- Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak 10- Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak, 11- Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

Kimler Katılır ?

Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerden oluşur: 1- Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi, 2- Belediye başkanı veya temsilcisi, 3- Sayısı 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, 4- Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve en az 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri, 5- Belediye teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri, 6- Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci, 7- Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıf temsilcileri, 8- Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.

Kent Konseyi Nedir?

Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 26313 sayılı Çalışma İlkeleri Nelerdir ?’ne dayanarak kurulmuş yapılardır. Kuruluş amaçları; “kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek”tir. Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzmanlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını ifade eder.