2022 YILININ SON YÜRÜTME KURULU TOPLANTISINI YAPTIK