Blog

Görevleri Nelerdir ?

1- Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortam yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak, 2- Sürdürülebilir Gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, 3- Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasında katkıda bulunmak, 4- Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcıların, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek, 5- Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal v.b değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek, 6- Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak, 7- Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek, 8- Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak, 9- Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak 10- Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak, 11- Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

Kimler Katılır ?

Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerden oluşur: 1- Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi, 2- Belediye başkanı veya temsilcisi, 3- Sayısı 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, 4- Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve en az 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri, 5- Belediye teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri, 6- Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci, 7- Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıf temsilcileri, 8- Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.

Kent Konseyi Nedir?

Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 26313 sayılı Çalışma İlkeleri Nelerdir ?’ne dayanarak kurulmuş yapılardır. Kuruluş amaçları; “kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek”tir. Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzmanlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını ifade eder.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk’u makamında ziyaret ettik

Kent Konseyi Başkanımız Mustafa Kandemir ve Yürütme Kurulu Üyeleri olarak Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'u makamında ziyaret ettik.Trafik, çevre, kent sağlığı, kentsel planlama başta olmak birçok konuda ve birlikte yapılabilecek çalışmalar için fikir alışverişinde bulunduk. Başkan Vekili Mustafa Tutuk'a misafirperverliği ve Kent Konseyimize olan desteği için teşekkür eder çalışmalarında başarılar dileriz.

İl Genel Meclisi Başkanımız Hasan Soygüzel’e Ziyaret

Kent Konseyi Başkanımız Mustafa Kandemir ve Yürütme Kurulu Üyeleri olarak İl Genel Meclisi Başkanımız Hasan Soygüzel'i ziyaret ettik. Çalışma Grubu toplantısı şeklinde gerçekleşen ziyaretimiz esnasında Yalova'nın geleceğine yönelik çok önemli konuları görüşme fırsatı bulduk. Ayrıca İl Özel İdaresi ile birlikte kentimiz için ortak projeler gerçekleştirme kararı aldık. Başkan Soygüzel'e değerli fikirleri için teşekkür eder çalışmalarında başarılar dileriz

Başkanımız Mustafa Kandemir’i ziyaretler

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tahir ŞAHİN, MKYK Üyesi Gökmen TÜRKKANI, Yalova İl Başkanı Munip Namal ve Merkez İlçe Başkanı Cem Fikri Danayiyen ve il yönetimi Kent Konseyi Başkanımız Mustafa Kandemir'i ziyaret ettiler. Ziyaretleri için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Yalova Kızılay, Kadın ve Gençlik Kolları’ndan Ziyaret

Yalova Kızılay Başkanı Selvet Duman ve Yönetimi, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları Tuba Demirci ve Kadir Can Asliyuksek ile birlikte Kent Konseyi Başkanımız Mustafa Kandemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Kendilerine ziyaretlerinden ve keyifli sohbetlerinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

İl Göç İdaresi Müdürümüz Salih Soner Coşkun’u makamında ziyaret ettik.

Yalova Kent Konseyi Başkanımız Mustafa Kandemir , Genel Sekreterimiz Erkan Çetintaş ve Yürütme Kurulu Üyemiz Lütfi Özgür ile birlikte İl Göç İdaresi Müdürümüz Salih Soner Coşkun'u makamında ziyaret ettik. Kentimizde ikamet eden yabancı göçmenler, bunlara ilişkin yapılan çalışmalar ve uyum süreçleri konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. Birlikte yapabileceğimiz işbirliği konularını görüştük. Müdürümüze misafirperverliği için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.